Zambia

Copperbelt, Luanshya, Zambia

Bönderna reser sig mot avskogningen

Samarbetet med lokalbefolkningen har varit en grundsten i projektet. Genom att involvera samhället har en känsla av ägandeskap och ansvar främjats gentemot skogsmiljön. Genom utbildning om hållbara skogsförvaltningsmetoder och ekologiskt jordbruk har vi tillsammans med WeForest stärkt lokalbefolkningens förmåga att vårda och skydda sina naturliga resurser.

 

I Zambia samarbetar vi med lokalsamhällen runtomkring Luangwafloden för att återplantera träd och återställa skogar som har blivit skövlade på grund av jordbruk och boskapsuppfödning. Projektet hjälper till att förbättra lokalsamhällenas livskvalitet genom att öka deras inkomst och skydda viktiga ekosystem.

 

Genom våra projekt runtom i världen arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen, bevara biologisk mångfald och stödja lokalbefolkningar. Deras arbete är en viktig del av kampen mot klimatförändringarna och bidrar till en mer hållbar framtid för vår planet.

Ett extra tack till