Tanzania

Mara regionen, Tanzania

Här utbildas lokalbefolkningen till skogsförvaltare

I Tanzania arbetar vi med WeForest för att återställa skogar i de kuperade områdena runtomkring Kilimanjaro. Projektet bidrar till att öka den biologiska mångfalden och samtidigt stärka lokalsamhällen genom att skapa arbetstillfällen och förbättra deras tillgång till rent vatten.

 

Genom våra projekt runtom i världen arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen, bevara biologisk mångfald och stödja lokalbefolkningar. Deras arbete är en viktig del av kampen mot klimatförändringarna och bidrar till en mer hållbar framtid för vår planet.

Ett extra tack till