Klimatkompensera

Vad betyder det att klimatkompensera, och varför borde jag bry mig? Vad spelar det egentligen för roll om jag klimatkompenserar? Det finns andra större klimatbovar, borde inte de börja göra något först? Dessa frågor är vanligare än man tror. Och av naturliga skäl ställer man sig dessa frågor när miljö, klimat och global-uppvärmning kommer på tal.

Varför ska ert företag klimatkompensera?

Fördelar med SmartKlimats miljöprogram:
Effektivare användning av material, energi och avfallshantering.
– Ger lägre kostnader.
Personalen blir delaktig i miljöarbetet.
– Ger kunskap och motivation. Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav.
– Ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget.
Systematik och dokumentation.
– Ger ordning och reda.
Marknadsfördelar.
– Vi ser allt oftare att ett miljöengagemang ger klara marknadsfördelar.
Förtroende mot kunder.
– Ett miljöengagemang inger förtroende och skapar bättre intern ordning.
SmartKlimats miljöprogram innebär också att ert företag tar ansvar för miljön
– Gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.
Att klimatkompensera är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ert företag.
Resultat av vårt miljöarbete.
Att klimatkompensera ska ge er möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av er verksamhet.

Varför existerar miljöproblem?

Det finns många teorier till varför dessa typer av problem existerar, allt ifrån överbefolkning till den industriella revolutionen. Det är antagligen en kombination av flera orsaker. Ingen vet med exakt säkerhet, men det vi vet säkert är att jorden är utsatt för så extrema klimatförändringar att det inte längre går att blunda. Människor bidrar till koldioxidutsläpp medan träd bidrar till syreutsläpp, vi har skapat en obalans där alldeles för mycket koldioxid släpps ut; träden hinner inte med. Som om inte det vore nog, så skövlar vi människor bort de få skogar vi har. Kontraproduktivt och paradoxalt!

fraga


Hur kan jag hjälpa till?

Kul att du frågar och tack för att du bryr dig! Det finns faktiskt tre olika sätt som vi rekommenderar ifall att du verkligen vill göra skillnad. Nummer ett är att informera allmänheten, det största problemet är att trots all uppmärksamhet som miljön fått på senaste tiden, så förstår inte stora som små det fullskaliga allvaret. Det andra du kan göra är att börja applicera lite mer miljötänk till din vardag. lite tips på hur.Men det som vi här på Smartklimat främst sysslar med är att neutralisera våra utsläpp igenom att plantera nya träd

Träd

Varför just träd?
Vi på Smartklimat använder träd som plåster på jordens skorpa, hur fantastiska är inte träd!?

Välplanterad träd placerade utanför byggnader minskar behovet av luftkonditionering med 30%

Under sin livstid beräknas ett träd sluka upp till 1 ton koldioxid!!

Per år absorberar ett träd lika mycket koldioxid som en bil släpper ut på 42000 km!

Alla jordens träds skuggor samt vindskydd estimeras att spara 17 miljarder kronor i värme/kyl kostnader

Ett träd producerar runt 120 kg syre per år, det är tillräckligt för att hålla två människor vid liv!

Ett ungt och friskt träd har samma nedkylningskapacitet som 10 rums-fläktar

Under en dag kan ett träd absorbera upp till 370 liter vatten som den sedan släpper ut i luften och ökar luftfuktigheten!

Plantera fler träd i världen.

Du har väl inte glömt att följa oss på Facebook?