Välkommen till Framtiden

Att klimatkompensera är framtiden. Vare sig du gör det för att vara en god medmänniska eller på grund av ekonomiska intressen. Miljötänkande är framtiden, du är en del av framtiden.

Varför ditt företag bör klimatkompensera

Hej klimathjälte, din verksamhet är värdefull. Din produkt är värdefull. Framförallt är dina kunder värdefulla! Nyckeln till all verksamhet ligger i hur dina kunder upplever din produkt och ditt företag. En bra början är att ställa sig frågan; om mitt företag blev mer miljövänligt, skulle vi då få fler eller färre kunder? Skulle kunderna tycka mer eller mindre om företaget?

Vilken stämpel ska ditt företag få?


Reklam och Marknadsföring

Smartklimat hjälper ditt företag att nå ut till kunder och synas på flera olika plan. Ditt företag gör rätt för sig och SmartKlimat basunerar ut det till hela världen. www.smartklimat.org, FaceBook, Instagram, Twitter, www.smartklimatcup.org, i butiker, på idrottsturneringar, på kulturevenemang, vid fikabordet på jobbet, på era kvitton eller fakturor, i mail, etc, etc! Där SmartKlimat finns och syns, har ditt företag möjlighet att synas!

Miljö-portfolio

Smartklimat kommer att skapa ett exklusivt portfolio för din verksamhet / organisation. Där kommer vi att marknadsföra samt profilera er verksamhet.


Konsumenter och Miljötänk

Svensk Handel har under ett par år gjort rapporter om ansvarsfullt företagande. I rapporten framkommer att svenska konsumenterna lägger mer pengar på ”miljövänliga produkter” i dag än för ett år sedan. Sju av tio konsumenter tycker att det är viktigt att företaget bakom produkten arbetar med både miljöarbete och socialt/etiskt ansvarstagande.

Mer än sju av tio konsumenter har svarat att de under de senaste tolv månaderna medvetet valt att köpa varor som är producerade på ett miljövänligt/etiskt sätt. Det verkar som att kvinnor gör dessa val i större utsträckning då ungefär 40 procent av kvinnorna handlar etiska/ekologiska/miljövänliga produkter flera gånger i månaden. Motsvarande andel för männen är 30 procent. Åldersmässigt är det framförallt de äldre åldersgrupperna som köper dessa produkter.

 

 

Rapporter

Om du vill fördjupa dig i konsumenters syn på gröna verksamheter

Vilken sorts miljöarbete tycker du att det är viktigt att ett handelsföretag
ägnar sig åt? Välj de tre viktigaste områdena.
– Minskar utsläpp av växthusgaser från sin verksamhet
– Satsar på effektivare användning av produktionsmaterial
– Satsar på att minska avfall och öka återvinning
– Har klimateffektiva transporter
– Tillhandahåller ett sortiment med olika miljömärkta produkter
– Satsar på produktutveckling och ny teknik som är bra för miljön
– Effektiviserar användningen av vatten i sin verksamhet och vid
tillverkning
– Satsar på lokalproducerat/närodlat i sitt sortiment
– Minskar kemikalieanvändningen i sin verksamhet och sina produkter
– Effektiviserar användningen av energi i sin verksamhet
– Sponsrar olika miljöprojekt
– Samarbetar med olika miljöorganisationerDet ansvarsfulla företaget svenskhandel.se

Läs Hela Rapporten Här – PDF

För dig som vill fördjupa dig lite extra:
Consumer’s Environmental Awareness
and the Role of (Green) Entrepreneurship
By: Torben Klarl

Green Business Consumers – PDF

Du gör faktiskt skillnad

Låt oss nu fokusera på vad vi faktiskt tillför till världen. Att klimatkompensera betyder inte bara att vi förbättrar vårt egna ekologiska fotavtryck. Vi rensar atmosfären på koldioxid, hjälper moder jord till en bättre plats för kommande generationer samt för miljontals djurarter. Vi hjälper utsatta människor genom att stimulera den lokala ekonomin i de berörda områdena. Vi är och förblir Klimathjältar!

 


#klimatkompensera