Håll dig uppdaterad!

Hur många Isbjörnar finns det kvar i världen? Om hur länge försvinner Antarktis? Vad gör våra politiker och FN för att försäkra vår framtid? Smartklimats nyhetsbrev ger dig en unik insikt och svarar på alla dina frågor gällande miljöpåverkan!


Burkina Faso

Följ SmartKlimats projekt att stoppa ökenspridningen i Burkina Faso, där vi försöker göra öknen grön! Typer av träd som vi planterar: […]

Tanzania

Fokusera på roten av skogsskövling, vår kamp fortsätter med att bekämpa fattigdomen i Tanzania. Tillsammans med vår lokala partner […]

Zambia

Skogsskövling sker på många håll i världen, det finns en klar parallel mellan skogsskövling och fattigdom. Projektet i Zambia går ut […]

SmartklimatCup VT-17

Ekologiskt Fotavtryck

Ditt Ekologiska Fotavtryck kan beskrivas som ett mått på hur mycket av jordens naturresurser som du förbrukar dagligen. Det inkluderar alla produkter du konsumerar, transport samt varor och tjänster. Undrar du vad just ditt Ekologiska Fotavtyrck är? WWF har ett utmärkt test där du kan se hur mycket av jordens resurser som du använder WWF Test Ekologiskt Fotavtryck


Tillsammans kan vi Förändra Världen

Untitled-1

Vad är Smartklimat

Smartklimat är en miljöportal. Smartklimat finns för att informera människor om miljön, samt hur man kan bevara den. Vi har kommit till en tid där man inte längre kan ignorera miljöproblemet. Vill du veta mer eller se hur du kan göra skillnad?

Varför ska ert företag klimatkompensera?

Fördelar med Smart Klimats miljöprogram:
effektivare användning av material, energi och avfallshantering.
– ger lägre kostnader.
Personalen blir delaktig i miljöarbetet.
– ger kunskap och motivation
Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav.
– ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget
Systematik och dokumentation.
– ger ordning och reda
Marknadsfördelar.
– vi ser allt oftare att ett miljöengagemang ger klara marknadsfördelar
förtroende mot kunder

-ett miljöengagemang inger förtroende och skapar bättre intern ordning
SmartKlimats miljöprogram innebär också att ert företag tar ansvar för miljön.
-gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.
Att klimatkompensera är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ert företag.
Resultat av vårt miljöarbete
Att klimatkompensera ska ge er möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av er verksamhet.

smartklimat

Plantera ett träd

Alla människor har ett ekologiskt fotavtryck. Det innebär att vi alla orsakar en viss skada i naturen. Hur försiktiga vi än är så påverkar vi alla miljön. Som tur är, så kan vi göra något åt saken. Det är så lätt som att plantera ett träd, reparera vår natur.

Växthuseffekten

Människor är ansvariga för utsläpp av växthusgaser som koldioxid, freoner, lustgas, och metan. Ett överflöd av dessa gaser gör det omöjligt för naturen att hinna ta upp allt. Istället påverkar det vår atmosfär och leder till vad som kallas global uppvärmning. Läs mer om växthuseffekten här.


Du kan göra skillnad!

Alla människor kan hjälpa till att påverka, det finns inga ursäkter; detta är vårt hem. Ta reda på hur du kan justera din vardag för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Du gör skillnad, vår Jord behöver all hjälp hon kan få. Du är ansvarig för all skada som du gör, att ignorera problemet är att skada vår miljö. Information är nyckeln till att lösa vårt miljöproblem. Vi på SmartKlimat är här för att utbilda dig

smartklimatslrm


Du har väl inte glömt att följa oss på Facebook?